Stafi i Brendshem i DET

 

DET është i perberë nga 19 pedagog staf akademik me kohë të plotë dhe 3 staf ndihmës akademik:

 

Nr

Emri Mbiemri

Grada/kualifikimi shkencor

Titulli Akademik

Pozicioni në DET

Pozicioni në FTI

Pozicione shtesë në UPT

CV

e-mail/tel

1

Aleksandër Biberaj

Dr.

 Prof. Dr.

Drejtues i DET

 

 

CV_A.Biberaj

abiberaj @ fti.edu.al

 

2

Bexhet Kamo

Dr.

Prof. Dr.

Staf Akademik

 

 

CV_B.Kamo

bkamo @ fti.edu.al

3

Elma Zanaj

PhD.

Prof. Dr.

Staf Akademik

 

 

CV_E.Zanaj

eazanaj @ fti.edu.al

4

Elson Agastra

PhD.

Prof. Dr.

Titullar grupi mësimor kërkimor

 

 

CV_E.Agastra

eagastra @ fti.edu.al

5

Indrit Enesi

Dr.

Prof. Dr.

Staf Akademik

 Zv. Dekan

 Anëtar i Senatit të UPT

CV_I.Enesi

ienesi @ fti.edu.al

6

Olimpjon Shurdi

Dr.

Prof. Dr.

Staf Akademik

 

Anëtar i Senatit të UPT 

CV_O.Shurdi

oshurdi @ fti.edu.al

7

Rozeta Miho

Dr.

Prof. Dr.

Staf Akademik

 

 

CV_R.Miho

rmiho @ fti.edu.al

8

Vladi Koliçi

Dr.

Prof. Dr.

Staf Akademik

 

 Anëtar i Senatit të UPT

CV_V.Koliçi

vkolici @ fti.edu.al

9

Alban Rakipi

Dr.

Prof. Asoc.

Titullar grupi mësimor kërkimor

 

 

CV_A.Rakipi

arakipi @ fti.edu.al

10

Algenti Lala

Dr.

Prof. Asoc.

Staf Akademik

 

 

CV_A.Lala

alala @ fti.edu.al

11

Evjola Spaho

PhD.

Prof. Asoc.

Staf Akademik

 

 

CV_E.Spaho

espaho @ fti.edu.al

12

Ilir Shinko

Dr.

Prof. Asoc.

Staf Akademik

 Zv. Dekan

 

CV_I.Shinko

ishinko @ fti.edu.al

13

Desar Shahu

PhD.

 

Staf Akademik

 

 

CV_D.Shahu

dshahu @ fti.edu.al

14

Mirjeta Alinçi

Dr.

 

Staf Akademik

 

 

CV_M.Alinci

malinci @ fti.edu.al

15

Sanije Çela

Dr.

 

Staf Akademik

 

 

CV_S.Cela

scela @ fti.edu.al

16

Anduel Kuqi

Msc.

 

Staf Akademik

 

 

CV_A.Kuqi

akuqi @ fti.edu.al

17

Erison Ballasheni

Msc.

 

Staf Akademik

   

CV_E.Ballasheni

eballasheni @ fti.edu.al

18

Gledis Basha

Msc.

 

Staf Akademik

 

 

CV_G.Basha

gbasha @ fti.edu.al

19

Veranda Syla

Msc.

 

Staf Akademik

   

CV_V.Syla

[email protected]

20

Altina Luca

Ing/sistemi 5 vjeçar

 

Staf Ndihmës akademik 

 

 

 

[email protected]

21

Brunila Zala

Ing/sistemi 5 vjeçar

 

Staf Ndihmës akademik

 

 

 

[email protected]

22

Edmira Tetaj

Ing/sistemi 5 vjeçar

 

Staf Ndihmës akademik

 

 

 

[email protected]

 

<<< kthehu pas<<<

Bashkëpunime ndërkombëtare Shërbimet Copyright © 2010-2021 Universiteti Politeknik i Tiranës (UPT)
Fakulteti i Teknologjisë së Informacionit (FTI)
Sheshi Nënë Tereza 4, Tiranë
Telefon: +355.42.278159
Qendër Download Posta Elektronike Biblioteka